132

7.1K 371 181
                  

2-03

Twitter

Kali @Kaligayahanmo

Patricia winning in life talaga sabi nga kung malas ka sa ibang aspect ng life suwerte ka sa iba.

4:36 PM • 02/03/XX

1↩️  0🔁  5❤️


Ulysses Guerrero @GuerreroUlysses • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Who's Patricia?

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @GuerreroUlysses
Future baby mo 🥴

|
|

Ulysses Guerrero @GuerreroUlysses • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Wait is that you? You're calling yourself Patricia?

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @GuerreroUlysses
BB BAKIT KINILIG AKO !!!!!

|
|

War @WarPeroDiSanto • 2m
Replying to @Kaligayahanmo and @GuerreroUlysses
Yuck

|
|

Aestelle @Aestelletic • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto, @Kaligayahanmo and @GuerreroUlysses
Love nagseselos na ako 🤨

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @Aestelletic, @WarPeroDiSanto and @GuerreroUlysses
SULUTERO 'YAN TELLE 😡

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon