143

7K 345 56
                  

2-06

Twitter

Kali @Kaligayahanmo

GANITO PALA PAKIRAMDAM KAPAG ANAK KA NG DIYOS 😭😭😭

12:45 AM • 02/06/XX

2↩️  0🔁  2❤️


Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
MASARAP SANA TULOG NINYO KASI AKO FEELING KO DIRETSO LANGIT NA EHE

|
|

Ulysses Guerrero @GuerreroUlysses • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Good night, Kalista. See you.

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @GuerreroUlysses
Luh sabi mo matutulog ka na pagkauwi 🤔

|
|

Ulysses Guerrero @GuerreroUlysses • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
I just want to say goodnight first. And thank you, for listening :)

|
|

Kendrix @kendrirogerx • 2m
Replying to @GuerreroUlysses and @Kaligayahanmo
Anak din naman ako ni lord 😅

|
|

Arkin @arkinamo • 2m
Replying to @kendrirogerx, @GuerreroUlysses and @Kaligayahanmo
Sugo ka ni satanas HAHAHAHA

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @arkinamo, @kendrirogerx and @GuerreroUlysses
Ay wow sumasapaw sa moment namin 😀

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon