70

7.5K 355 125
                  

1-21

Twitter

KJ 🔒 @UlyssesMine

Tama ba 'yon pagbukas ko ng passenger seat nandon si Steele???

10:32 AM • 01/21/XX

1↩️  0🔁  3❤️


KJ @UlyssesMine • 3m
Replying to @UlyssesMine
Lord sign na po ba 'to na ayaw mo sa #UlyKa?

|
|

KJ @UlyssesMine • 3m
Replying to @UlyssesMine
Lord willing po akong ibigay sa 'yo si Kuya War basta matuloy lang #UlyKa

|
|

Archer @archeraltajeros • 2m
Replying to @UlyssesMine
So kay Uly ka nagpasundo?!

|
|

KJ @UlyssesMine • 2m
Replying to @archeraltajeros
Bestie ginawa ko na lahat pero bakit gan'on ang ilap pa rin ng happy ending namin

|
|

Archer @archeraltajeros • 2m
Replying to @UlyssesMine
Baka kasi wala talaga kayong happy ending, Patricia.

|
|

KJ @UlyssesMine • 2m
Replying to @archeraltajeros
Kasi ang true love walang ending 😚

|
|

Kendrix @kendrirogerx • 2m
Replying to @UlyssesMine and @archeraltajeros
HAHAHAHHAAH BASTA MALUSUTAN MO LANG EH AHHAHAHAAHAH

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon