21

7.5K 343 74
                  

1-12

4:34 PM

War Sto. Tomas shared a post
1 hr ago

HAHAHAHAHAHAHA

😂 743 • 322 comments • 201 shares

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 743 • 322 comments • 201 shares

Tripp Grande: Lods bakit naisip ko si Drex HAHAAHAHA

     | Drexler Ponce: Pre ako na naman nakita mo 🤨

Steele Buenavista: HAHAHAAHAHAHAHA pre pa-share

     | War Sto. Tomas: Sure thing.

     | Ulysses Guerrero: Hindi ko gets?

     | War Sto. Tomas: Nothing new lol

Kalista Julienne Sto. Tomas: Sana all

     | Archer Altajeros: Karibal naman pala haha

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

     | Archer Altajeros: Karibal naman pala haha

     | Josiah Apostol: Grabeng haha naman lods ang lakas ng dating 🥺

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon