57

7.5K 380 134
                  

1-18

11:04 PM

Arkin Samson
4 mins ago • Public

Hindi raw niya kakausapin HAHAHAHAHAH

Hindi raw niya kakausapin HAHAHAHAHAH

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 322

Archer Altajeros: Haha manang-mana sa kuya

     | Josiah Apostol: ARCHER HELP MO NA AKO FLEECE

     | Archer Altajeros: Tunog ba 'yon ng hayop na nanghihingi ng tulong

     | Isaiah Apostol: HAHAHAHAHA

Drexler Ponce: Ssob tsismis ba 'yan uhaw na uhaw na ako

     | Arkin Samson: Tsismis pala gusto mo marami ako dito

Kalista Julienne Sto. Tomas: WEAKNESS KO TALAGA SIYA IH

     | Aestelle Rose Mendoza: Sto. Tomas ka nga HAHAHAHAH

     | War Sto. Tomas: love kilala mo gusto niyang babaeng 'yan?

     | Aestelle Rose Mendoza: Love galaw-galaw kasi 😂

     | Arkin Samson: HAHAHAHAHAHA

     | Archer Altajeros: HAHAHAAHHA

     | Kendrix Llanes: HAHAHAHAHA

     | War Sto. Tomas: Sino ba kasi tangina 😭

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Clue: may taste ako sa lalaki

     | Arkin Samson: Gusto niya i-taste 😂

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Pota ka Arkin!

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Pero 'di ka naman wrong turn HAHAHAHAHAHA

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon