30

7.9K 395 162
                  

1-15

Twitter

Kali @Kaligayahanmo

SIMULA NGAYON AKO NA SI WAR LEON STO. TOMAS

10:20 PM • 01/15/XX

3↩️  0🔁  9❤️


War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
I know everybody wants to be me but what's with your tweet?

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
mANG-AAGAW KA


Arkin @arkinamo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Musta naman ang siopao? HAHAHAHA

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @arkinamo
'Eto toasted siopao na 😭😭😭

|
|

Archer @archeraltajeros • 2m
Replying to @Kaligayahanmo and @arkinamo
Anong lasa nang umasa?

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @archeraltajeros and @arkinamo
Lasang tanga 😭😭😭

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon