81

7.4K 426 371
                  

1-22

12:12 AM

Kalista Julienne Sto. Tomas shared a post
20 mins ago • Public

Me 🤧

😂❤️ 4

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂❤️ 4

War Sto. Tomas: MAG-REPLY KA SA PM KO KALISTA

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Sorry this is not Kalista. I'm Patricia.

     | War Sto. Tomas: PATRICIA ISA

Kalista Julienne Sto. Tomas: @Ulysses Guerrero Joke 'yang post ko tapos heart reax ka bee a knees love mo b q

     | War Sto. Tomas: AT ANG LAKAS NG LOOB MO

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Lasheng aq loads 😔🤟🏻

     | Ulysses Guerrero: Oh, sorry. I did not notice I clicked the react button.

     | War Sto. Tomas: Umberto gusto mo bang matikman hagupit ng kamao ko

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: O ako us2 mo tikman 👉🏻👈🏻

     | Ulysses Guerrero: Huh?

     | War Sto. Tomas: hUH

     | Arkin Samson: HAHAHAHAHAHAH TANGINANG MGA 'TO HAAHHAHAHAHHA @Kendrix @Archer

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon