10

8.4K 346 67
                  

1-10

Text Message

8888

11:07 AM

Yes, I'm single.

Same. Single din ako!

Okay.

Parang tinadhana tayo no?

Huh what?

Oo ka na lang kung 'di mo gets ganon para hindi halatang hindi mo gets pre 🤣

Okay.

Stop texting me.

BAKIT

BASTED NA BA AKO AGAD????

What are you even saying?

You know what?

Don't text me anymore.

Edi don't 🙄

Ate Chona ka sis????

What?

Hmp!

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon