80

7.7K 404 257
                  

1-21

11:45 PM

Kendrix Llanes shared a post
15 mins ago • Public

HAHAHAHAHA PATRICIA DIS U

😂 329 • 102 comments • 302 shares

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 329 • 102 comments • 302 shares

Arkin Samson: HAHAAHAAHHA

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Nagsisimula pa lang ako mga hangal

     | Archer Altajeros: Nagsisimula pa lang basted na?

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Kalista Guerrero hater ka ghorl?

     | Archer Altajeros: Putangina HAHAHAHAHA

     | Kendrix Llanes: HAHAHAHA GAGA

     | War Sto. Tomas: Tangina????

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: hA

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon