120

8.6K 378 162
                  

1-29

Twitter

Kali @Kaligayahanmo

Sana March na para masabi ko sa 'yong I love you so March.

3:03 PM • 01/29/XX

2↩️  0🔁  4❤️


War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
March ka na pauwi may curfew ka 🤗

|
|

Aestelle @Aestelletic • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto and @Kaligayahanmo
Love ang gago mo HAHAHAHAHAHA

|
|

War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @Aestelletic and @Kaligayahanmo
HAHHAAHAHAHH

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto and @Aestelletic
Sana all may love


Ulysses Guerrero @GuerreroUlysses • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
I don't get it.

|
|

War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @GuerreroUlysses and @Kaligayahanmo
Nothing new lol

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto and @GuerreroUlysses
Nauna ka pang nag-reply, kuya 😩

Explain ko sa chat, bb @GuerreroUlysses

|
|

War @WarPeroDiSanto • 2m
Replying to @Kaligayahanmo and @GuerreroUlysses
Awit chat lang kasi house arrest 🤗

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 1m
Replying to @WarPeroDiSanto and @GuerreroUlysses
'Di ka mahal ng mama mo!

|
|

War @WarPeroDiSanto • 1m
Replying to @Kaligayahanmo and @GuerreroUlysses
'Di ka rin mahal ng mama mo!

|
|

Ulysses Guerrero @GuerreroUlysses • 1m
Replying to @WarPeroDiSanto and @Kaligayahanmo
That's sad.

|
|

Aestelle @Aestelletic • 45s
Replying to @GuerreroUlysses, @WarPeroDiSanto and @Kaligayahanmo
HAHAAHAHAHAAH

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon