1

12.5K 425 157
                  

1-09

Text Message

8888

10:34 PM

Hi

Ako lng nman yng snaktan mo.

Ako ung punagpalit mo hahaha

Ang gara mi kasi najahanap ka ahad ng bago pero aki ikaw pa ron

Khait ani Gawin ko ikw pa rin e

Mahal na mhala pa kita

Ako ma lamg ulit plwase?

Tayi na lanf ulit?

Okay but first, who are you?

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon