5

8.6K 351 68
                  

1-09

Twitter

Arkin @arkinamo

Gusto niyo ba resibo? Marami ako dito 😏

11:07 PM • 01/09/XX

65↩️  90🔁  193❤️


Isa @matalinongapostol • 4m
Replying to @arkinamo
Marami rin ako.

|
|

Arkin @arkinamo • 4m
Replying to @matalinongapostol
Alam mo sa inyong kambal mas halata lang kabobohan ni Jos pero sa totoo lang parehas kayong bobo

|
|

Isa @matalinongapostol • 4m
Replying to @arkinamo
'Wag mo 'kong ikumpara don 🤢

|
|

Jos @guwapongapostol • 3m
Replying to @matalinongapostol and @arkinamo
Bakit nadamay na naman ako eh nananahimik ako dito pota kayo 😡

|
|

Arkin @arkinamo • 3m
Replying to @guwapongapostol and @matalinongapostol
Ikaw kasi mascot ng team eh 😂


Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @arkinamo
ARKIN MAGTIGIL KA PLS LANG 😭😭😭

|
|

Arkin @arkinamo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
HAHAHAHAHA biggest hindrance lol

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon