45

7.5K 332 129
                  

1-17

Twitter

Kali @Kaligayahanmo

I DO NA AGAD

1:35 AM • 01/17/XX

3↩️  0🔁  9❤️


Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
hOY YONG KILIG KO PANAGUTAN MO BB

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
YES YOU ARE MY HOME AAHHHH

|
|

Arkin @arkinamo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
She's alive but barely functioning 😬 @archeraltajeros @kendrirogerx

|
|

Archer @archeraltajeros • 2m
Replying to @Kaligayahanmo, @arkinamo and @kendrirogerx
And? What happened? Is Uly safe?

|
|

War @WarPeroDiSanto • 2m
Replying to @archeraltajeros and 3 others
Anong nangyari kay Umberto?

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto and 3 others
Hinatid kasi ako kuya kasi bigla akong pinauwi ni mama hindi natuloy sleepover ko kina archer sayang nga eh tapos 'yong tinutukoy kong hot sa pinanonood kong kdrama

|
|

War @WarPeroDiSanto • 2m
Replying to @Kaligayahanmo and 3 others
Ah, akala ko si Umberto eh 🤢

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto and 3 others
Haha no kaya

|
|

Arkin @arkinamo • 2m
Replying to @Kaligayahanmo and 3 others
Totoo ba HAHAHAHAHA

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 1m
Replying to @arkinamo and 3 others
Haha true two 😓

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon