119

7.3K 359 67
                  

1-28

4:34 PM

Kalista Julienne Sto. Tomas shared a post
34 mins ago • Public

Sino kaya

Sino kaya

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 3

Archer Altajeros: @War Sto. Tomas

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: GRABE KA BESTIE 😩

Arkin Samson: @War Sto. Tomas

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: ARKINAMO

Kendrix Llanes: @War Sto. Tomas

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: KEN AKALA KO KASANGGA KITA

Ulysses Guerrero: @War Sto. Tomas

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: PATI BA NAMAN IKAW ULY 😭😭😭😭😭😭

     | Ulysses Guerrero: Hahaha you're cute

     | War Sto. Tomas: Genes yarn

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Ampon ka kaya @War

     | Ulysses Guerrero: Kaya pala :)

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: GRABE ANG POGI MO BB 🥺❤️

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon