88

7.1K 348 132
                  

1-22

Twitter

Kali @Kaligayahanmo

Hindi ko alam kung ano mas masaklap.

7:53 AM • 01/22/XX

2↩️  0🔁  4❤️


Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
'Yong sinabihan kang unbecoming of a Sto. Tomas 'yong scores mo...

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
O 'yong hatid-sundo ka ng kuya mo

|
|

War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Mag-usap tayo 😊

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
KUYA I KNOW MY WRONGS NA 😭😭😭😭😭😭

|
|

War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Talaga lang?

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
Promise!!!! Hindi na mauulit 😭😭😭😭😭

|
|

War @WarPeroDiSanto • 2m
Replying to @Kaligayahanmo
Guerrero ka pa?

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto
Oo 😅

|
|

War @WarPeroDiSanto • 2m
Replying to @Kaligayahanmo
😊

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto
JOKE LANG KUYA 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon