83

7.2K 391 347
                  

1-22

Twitter

Kali @Kaligayahanmo

Malabo na talaga mga mata ko. Puwede bang humingi ng kahit konting pagtingin galing sa 'yo? @UlyssesGuerrero

2:01 AM • 01/22/XX

3↩️  0🔁  12❤️

-

Kali @Kaligayahanmo

A golden rule in volleyball that applies to life: Never shout mine unless you are sure it's yours @UlyssesGuerrero

2:12 AM • 01/22/XX

2↩️  0🔁  14❤️

-

Kali @Kaligayahanmo

Bugtong: Heto na si tanga patuloy na umaasa

Sagot: Ako

@UlyssesGuerrero

2:23 AM • 01/22/XX

5↩️  0🔁  19❤️

-

Kali @Kaligayahanmo

Buti pa ang ipin nabubunot kapag masakit. Sana ang puso gan'on din.

2:01 AM • 01/22/XX

3↩️  0🔁  14❤️


War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Sad girl ng taon ampota

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
Mag-break sana kayo ni Telle

|
|

War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Wala kang taste

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto
Wala rin taste si Telle bogo!


Archer @archeraltajeros • 3m
Replying to @Kaligayahanmo
Who's gonna tell her that Uly doesn't have a twitter account? @arkinamo @kendrirogerx

|
|

Kali @Kaligayahanmo • 2m
Replying to @archeraltajeros, @arkinamo and @kendrirogerx
Who's gonna tell Archer that we saw him kissing someone sa parking lot ng bar

|
|

Kendrix @kendrirogerx • 2m
Replying to @Kaligayahanmo, @archeraltajeros and @arkinamo
HAHAHAHA TANGINA KUHANIN NIYO NA NGA CELLPHONE NIYANG BABAENG YAN HAHAHAHAHHA

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon