77

7.2K 382 204
                  

1-21

8888

9:03 PM

I don't know what to say, actually.

Shookt ka ba HAHAHAHAH

Shookt = shocked

A little bit.

Actually matagal na kitang gusto.

Simula n'ong napanood ko match mo laban kina Kuya War, napahanga mo na ako.

'Yong passion mo towards volleyball, 'yong pagiging totoong tao mo sa mga taong nakapalibot sa 'yo.

Everything that makes you, you, well, those made me fall for you.

I'm sorry if I'm being too forward.

Naaasiwa ka ba? Sorry. Ayoko lang kasing magsinungaling pa lalo.

No. I'm okay.

It's just, I don't want to hurt you, Kalista.

I don't think I'll be able to reciprocate your feelings for me.

You're a good girl, Kalista, and I feel so lucky to have caught your eyes.

But I'm sorry.

TIME

OUT

Hindi mo kailangang mag-sorry!

Hindi mo kasalanan na hindi mo ako gusto. Ni hindi nga tayo nag-uusap diba,
so paano mo ako magugustuhan?

It's never your fault. Me falling for you will never be your fault.

Actually, I'm glad it's you ☺️

Puwede bang makipagkaibigan sa 'yo?

Are you okay with that?

Being friends with me?

Oo naman!

If you are sure.

Kalista, I don't want to hurt you.

Hindi naman masakit hahahahaha

Expected ko naman 'to.

Hindi pa tapos ang laban.

Huh?

SO FRIENDS????

Okay.

Friends.

Good!

PERO WAG MONG SABIHIN KAY KUYA WAR 'TONG NANGYARI PLS

And why are you trying to hide this from War?

Basta!

Thank you, Uly bb!

No.

Thank you, Kalista.

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon