125

7.4K 403 317
                  

2-01

8:02 PM

Ulysses Guerrero
11 mins ago • Public

Kids these days haha

😂 322 • 211 comments • 102 shares

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 322 • 211 comments • 102 shares

Steele Buenavista: Nagbago ka na lods 🤨

     | Ulysses Guerrero: What do you mean by that?

     | Steele Buenavista: Hehe

Ribo Buenaflor: Mga bata ngayong mga araw.

     | Janus Montecalvo: What

     | Ribo Buenaflor: Tinagalog ko lang bakit ba epal ka

     | Janus Montecalvo: Bobo ampota

     | Hayes Vizconde: Pero mahal mo HAHAHAHAAHA

     | Yerenica Hiraeth De Luna: HAHHAAHAAHA

     | Janus Montecalvo: Sino nga naghatid sa 'yo, Yeri?

     | Yerenica Hiraeth De Luna: Luh bakit ako 😭

Drexler Ponce: KALISTA BAKA MABANGGA MO NAMAN SI WAR LEON MUKHA NA NGA LANG MERON YAN HAHAHAHAHAHAH

     | Zayllahria Blanca Romano: Hahahahaha!

Kalista Julienne Sto. Tomas: Practice kapag nagka-kids na tayo 🤣

     | Ulysses Guerrero: You have a point there.

     | Kalista Julienne Sto. Tomas: Ha???

     | Ulysses Guerrero: Huh

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon