127

8.1K 393 179
                  

2-01

Sto. Tomas GC

10:52 PM

Kalista:

Thank you, Kuya War and Telle.

Thank you for being there for me 🥺

War:

Ikaw pa ba.

Ako pupunta sa awarding mo. Free naman ako n'on.

Aestelle:

Punta kami!

Kalista:

Sama ba si Uly bb 👉🏻👈🏻

War:

Ge.

Kalista:

HOY REALLY BA 😭😭😭

War:

Kung papayag.

Kalista:

HUY

😭😭😭

Pero thank you, Kuya.

War:

No matter what our parents think, please know that I'm proud of you, Kali.

I'm proud of your achievements.

And I hope you'll start chasing after your dreams. It's never too late to start again.

Aestelle:

Love ang pogi mo sa banda dyan

War:

Tangina naman love kinikilig ako HAHAHAHAHAH

Kalista:

Luh sila 😭

I'll think about it, kuya!

Ingat kayo pauwi!

War:

Will do.

Aestelle:

Pahinga ka na, Kali!

Kalista:

Mayamaya hehehe

Aestelle:

Luh mukhang may balak kay Umberto 'to

Kalista:

HAHAHAHAHAHAHA

MAGPAPASALAMAT LANG

Aestelle:

Diskumpyado ako 🤨

Kalista:

Gaya mo ako kay kuya na ibang klase magpasalamat

Aestelle:

Nanyayanig ba HAHAHHAHAHA

Kalista:

HAHAHAHAHAHAHAH

'DI KO KAILANGANG MALAMAN 'YAN

Aestelle:

With matching laglagan ng picture frames HAHAHAHAHAHA

Kalista:

BLEACH

POTANGINA

HAHAHAHAHAHAHAHA

Powerless (Bump, Set, Spike #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon