SC 1

13.6K 407 79
                  

8-21

WALA na dapat talagang plano si Aestelle na manood ng practice match nila Ribo at Hayes. Pero dahil mabait siyang kaibigan saka very supportive, pumayag na rin siya. Kaya nandito siya ngayon, mag-isa at pinagmamasdan ang mga tao sa paligid.

Aestelle was comfortable being alone like this pero syempre, para maiwasan na may kumausap sa kanya, kunwari ay abala rin siya sa cellphone niya.

Nagulat pa siya nang makita ang bilang ng mga manonood ng practice game. Practice game lang naman pero bakit ang daming manonood? Daig pa tournament, ah!

Muntik nang mabitiwan ni Aestelle ang cellphone nang bigla na lang nagtilian ang mga babaeng nakapalibot sa kanya. Grabe! Anong meron?! May artista ba?!

"War Leon! I love you!"

"Yvann! Isang tingin naman!"

"Tangina mo War pa-kiss!"

Nalukot ang mukha ni Aestelle nang marinig ang sinisigaw ng mga ito—o mas tamang sabihin nang marinig ang "pangalan" na sinisigaw.

Si War Sto. Tomas lang naman pala, 'sus.

Ewan ni Aestelle pero kumukulo talaga ang dugo niya sa lalaking 'yon. Ilang araw siyang hindi pinatulog nang pagyanig nito sa apartment! Tapos nang pakiusapan niya, isang matunog na SML ang sagot? Kung 'di ba naman gago diba?!

Wala sa sarili na napatingin sa court si Aestelle. Ang mga players ng kalabang team ang nandoon. Hindi niya alam kung bakit pero tumutok kaagad sa isang lalaking nandon ang pansin niya.

He was talking animatedly to the person beside him. She could not hear him because of the loud shouts coming from the girls around her but Aestelle could tell that he was loud. Sabi nga don't judge the book by its cover, pake ba nila kung gusto niyang mag-judge?

But he was handsome, alright.

His dark brown hair was fanning his face. Kitang-kita niya ang ngiti nito habang kinakausap ang mga ka-team nito. He was tall (but not the tallest she has seen). He got this pretty face that people could not help but stare at him.

"War!!!!"

Nagulat siya nang lumingon sa banda nila ang lalaking tinitingnan niya. He grinned mischievously before waving, and suddenly, the girls around her seemed to have lost their minds for they suddenly screamed.

Ngeks. Si War pala 'yong tinitingnan niya. Tapos sinabihan niyang guwapo? Ew. Pretty face? Double ew.

Inalis na ni Aestelle ang tingin kay War pero maya't maya rin kung bumalik dito ang tingin niya. Nagwa-warm up na ang mga ito.

Mayamaya'y pumasok na rin ang team nila Ribo at Hayes. Sinipat niya isa-isa ang mga ito at kaagad na naagaw ng pinakamatangkad sa mga ito ang pansin niya.

"Whoa," mahinang bulalas niya. "Cute."

Nakasuot ito ng eyeglasses na may itim na frame. Seryoso ang anyo nito na para bang walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid nito.

Ang pogi, aniya sa isip.

Nawala saglit sa isip niya si War dahil sa lalaking 'to.


"YOU DID great, Ribo, Hayes!" kaagad na bati ni Aestelle sa mga kaibigan nang matapos ang laro.

Natalo ang team nila pero hindi niya nakitaan ng panghihina ng loob ang mga ito. Para ngang mas ginanahan pa ang mga ito na maglaro.

"Thanks sa pagpunta," sabi ni Ribo.

"Nakita mo ba 'yong spike ko, ha, Telle?! Grabe pakiramdam ko mas tumaas nang kaunti talon ko. Nakita mo ba 'yon? Ha?" hyper na saad naman ni Hayes.

Wala sa sariling tumango siya habang pasimpleng sumulyap sa matangkad na middle blocker ng team nila Ribo.

Umiinom ito ng tubig habang pinupunasan ang pawis sa noo at leeg.

Sana naging towel na lang si Aestelle. Charot.

"Nice game," anang tinig galing sa likuran nila Aestelle.

Kaagad siyang napasimangot nang bumungad sa kanya ang mukha ni War.

Ngising-ngisi ito habang kumikislap ang mga mata. Kitang-kita ang pagod sa mukha nito pero hindi maipagkakaila na mukha pa rin itong fresh. Hustisya??? Porket guwapo, fresh pa rin?!

"Nice game, Kuya War, pero kami na mananalo next time," sagot ni Ribo.

"Eh, 'di mo sure?" ganti ni War kapagkuwan ay tumutok sa kanya ang pansin. "Sana hindi mo na ako pinanood," biglang anito.

Parang nag-short circuit ang utak ni Aestelle. Teka lang, ano raw?

"Ha?"

Lumawak ang pagkakangisi nito saka sila tinalikuran. Maang na nakasunod dito ang tingin niya.

Teka lang!

Siya? Ito ang pinanood?!

Asa!

"Ang kapal!" nanggigigil na aniya.

Tumawa lang sina Hayes at Ribo sa tabi niya.

Inalis na lang ni Aestelle sa isip ang gunggong na 'yon saka binalingan ulit 'yong type niyang middle blocker.

Hmm. Paano ba mapansin ni crush?

#ShamelessWP

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon