144

11.4K 414 83
                  

9-27

War Sto. Tomas

12:03 PM

War:

Miss na kita, love.

Seen, 12:05 PM

Aestelle:

Ewan ko sa 'yo lods.

War:

Awit lods hahahaahaha

Aestelle:

HAHAAHAHA

Kumain ka nga 'wag ka puro chat.

War:

Opo.

Kumain ka na rin.

Aestelle:

Yes.

Mamaya na uwi niyo?

War:

Oo.

Huli namin laban against Ulysses.

Hahahaha.

Aestelle:

Good luck!!

I know you'll do well.

Win or lose.

You are the great War after all 🥰

War:

Luh!!!

I'm keleg 😭

Aestelle:

Just play.

Okay?

War:

Opo.

Wait.

Kakain na kami.

Chat you later, love.

Aestelle:

Okay,

Seen, 12:10 PM

Love.

🤪🤪🤪

Sent

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon