119

11.9K 386 33
                  

9-19

9:45 AM

Drexler Ponce
53 mins ago • Public

Hi any tips po sa panliligaw asking for a friend 🤪

😂👍🏻😡 322 • 211 comments • 187 shares

Tripp Grande: AHAHAHAHA IKAW BA NAGTATANONG @War

Hayes Vizconde: UP HAHAHAHA

Josiah Apostol: F

Yvann Mercedes: @War Sto. Tomas

War Sto. Tomas: Ang fucking bida bida mo talaga Drexler 😫

     | Drexler Ponce: Basa ka comments ssob dami suggestions para sa 'yo HAHAHAHAHAH

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon