15

14.3K 578 137
                  

8-21

7:33 PM

Ribo Buenaflor
1 hr ago • Public

Babawi tayo.

❤️👍🏻 211 • 532 comments • 201 shares

Aestelle Rose Mendoza: NICE GAME, RIBO! ANG LAKI NG IMPROVEMENT NINYO NI HAYES. YOU MAY HAVE LOST THE GAME BUT YOU GUYS DID WELL! LODI KO TALAGA KAYO LALO KA NA THE BEST SETTER WALANG PAPALAG

     | Ribo Buenaflor: Papalibre ka lang e. Thanks, Telle.

     | Hayes Vizconde: Salamat sa panonood, Telle.

     | Aestelle Rose Mendoza: Ano name n'ong matangkad na middle blocker niyo hehehehehe

     | Ribo Buenaflor: Alam mo wala kang taste.

     | War Sto. Tomas: Alam mo wala kang taste. (2)

     | Aestelle Rose Mendoza:

     | Aestelle Rose Mendoza:

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

War Sto. Tomas: Better luck next time, Ribobo 🤗

     | Ribo Buenaflor: Bawal magsalita 'yong pabuhat.

     | Aestelle Rose Mendoza: Bawal magsalita 'yong pabuhat. (2)

     | War Sto. Tomas: Pabuhat raw ako?! @Yvann Mercedes

     | Yvann Mercedes: Hindi naman sila mali.

     | Hayes Vizconde: HAHAHAHAHA

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon