47

12.5K 473 25
                  

8-29

9:45 PM

Yvann Mercedes
10 mins ago • Public

Parang hmmm

😂👍🏻😮 112

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂👍🏻😮 112

Drexler Ponce: Memerist ka na rin lods Yvann? HAHAHAHAH kaso luma na meme mo wala bang bago?

     | Drexler Ponce: Ayaw mamansin 😭 ako na lang pansinin mo @Alonzo

     | Alonzo Rivena: 👍🏻

     | Tripp Grande: HAHAHAHAA

Macoy Peña: Itae mo 'yan, vice. HAHAHAAH

     | Yvann Mercedes: K.

War Sto. Tomas: ANO NARARAMDAMAN MO SHARE MO NA SA BEST FRIEND MO!

     | Yvann Mercedes: Share ko sa 'yo @Macoy

     | War Sto. Tomas: Final answer?

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon