25

14K 568 32
                  

8-23

8:45 PM

War Sto. Tomas shared a post
2 hrs ago • Public

Baket ka galet?

😂👍🏻😡 433 • 102 comments

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂👍🏻😡 433 • 102 comments

Drexler Ponce: Akala ko ba namali lang ng pindot? 😂

     | Tripp Grande: Akala ko ba namali lang ng pindot? 😂 (2)

     | Josiah Apostol: Akala ko ba namali lang ng pindot? 😂 (3)

     | War Sto. Tomas: Saya niyo ah HAHAHAHAHA

Aestelle Rose Mendoza: Cleaners ba kayo? Baka puwedeng pakilinis kalat ng kaibigan niyo? @Ribo @Hayes @Drexler @Tripp @Josiah

     | Tripp Grande: HAHAHAHAHA sorry mam lilinisin na po namin 😂

     | Aestelle Rose Mendoza: Pati utak pakilinis thanks 🤣

     | Yvann Mercedes: Like.

     | War Sto. Tomas: Status ko 'to baka hindi niyo pansin.

     | Aestelle Rose Mendoza: Walang may pake.

     | Drexler Ponce: #Aestelle3rdWin HHAHAHAHAHA

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon