108

11.8K 470 158
                  

9-17

9:32 PM

War Sto. Tomas
29 mins ago • Public

Nawawala pagod ko kapag kasama kita, @Chicken Wings

Nawawala pagod ko kapag kasama kita, @Chicken Wings

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

❤️😂 275 • 154 comments • 87 shares

Josiah Apostol: Hello, chicken wings @Aestelle Rose Mendoza ay bakit iba na-tag???

     | Tripp Grande: Tanginaka Jos HAHAHAHAAHA

Drexler Ponce: Chicken wings ba talaga o 'yong kasama mong kumain???

Yvann Mercedes: Label muna.

     | Hayes Vizconde: Kuya Yvann baket ka nang-aatake HAHAHAHA

Ribo Buenaflor: Sana all may chicken wings.

     | War Sto. Tomas: Sana all may utak.

     | Ribo Buenaflor: Meron naman syntax error nga lang.

     | Hayes Vizconde: HAHAHAHA RIBO KANINA KA PA HAHAHAHA

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon