110

12.4K 486 301
                  

9-17

10:50 PM

War Sto. Tomas
45 mins ago • Public

Ikaw ang sagot sa lahat ng mga tanong.

❤️👍🏻 443 • 232 comments • 198 shares

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

❤️👍🏻 443 • 232 comments • 198 shares

Tripp Grande: Pre label muna 🙂

     | Drexler Ponce: Pre label muna 🙂 (2)

     | Josiah Apostol: Pre label muna 🙂 (3)

     | Isaiah Apostol: Pre label muna 🙂 (4)

     | Yvann Mercedes: Pre label muna 🙂 (5)

Aestelle Rose Mendoza: Hindi pa rin tayo manonood ng horror gagu hahahaha

     | War Sto. Tomas: love naman 🥺

Ribo Buenaflor: Kayo na?

     | Drexler Ponce: Amputa walang preno bunganga nito HAHAAHA pero cure use din kami 🥺👉🏻👈🏻

     | War Sto. Tomas: Tayo na lang. Tayo na lang ulit @Yvanntot

     | Yvann Mercedes: 'Wag mo 'kong gawing panakip-butas.

     | Tripp Grande: Di naman masakit ssob @Yvann

     | Yvann Mercedes:

     | Yvann Mercedes:

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

     | War Sto. Tomas: Tagal mo sigurong hinintay na magamit 'yang nag-iisa mong meme no, @Yvanntot? HAHAHAAHA

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon