40

13.2K 493 111
                  

8-28

War Sto. Tomas

9:36 PM

Aestelle:

Inuna mo pa status ah

Seen, 9:38 PM

War:

Love naman.

Kalmahan mo.

Kalmahan mo

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Aestelle:

😫

War:

HAHAHAHAH

Ano ba 'yon?

Miss mo na ako?

Ilang araw lang akong nawala 😂

Aestelle:

Mukha mo!

Nabanggit ni Ribo

War:

Hmm?

Na magaling akong vball player?

Sus.

Aestelle:

Hindi ka ba titigil?

War:

Sorry mam.

Aestelle:

Ayon nga.

Marunong ka raw mag-bake?

War:

Sakto lang.

Aestelle:

Strawberry cake, kaya mo?

War:

Para kay Janus?

Hahahaahahaha!

Aestelle:

Bakit bawal ba siyang bigyan ha?!

War:

Luh wala naman akong sinabing bawal HAHAHAHA

Marunong naman ako.

Papaturo ka?

Aestelle:

Oo sana.

War:

Sabihin mo muna please master

Aestelle:

Namoka

War:

Edi wag madali naman akong kausap 😂

Seen, 9:42 PM

Aestelle:

Please master

War:

Uto-uto amputa magkaibigan nga kayo ni Ribobo HAHAAHHAHA

Aestelle:

Tangina mo!

Tutulong ka ba o hindi?!

War:

HAHAHAHAHAHA

Mabait akong tao kaya tutulungan kita.

Maliit na bagay.

Kailan mo ba kailangan?

Aestelle:

Sa Sunday 😅

War:

Ge.

Punta ka dito bukas.

Aestelle:

What time?

War:

Mga 12.

Aestelle:

Okay.

Ingredients pam-bake? Saan ako bibili?

War:

Bili na lang tayo bukas.

Aestelle:

Sige.

Salamat.

🤢

War:

Parang napilitan pa a HAHAHHAHA

Aestelle:

Gago ka eh

Hahahahahah

Salamat, Sto. Tomas.

War:

I'm shy 🥺👉🏻👈🏻

Aestelle:

Ulul

War:

HAHAHAAHAHA

Seen, 9:52 PM

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon