103

12.2K 438 219
                  

9-16

Aestelle lang malakas, yes?

5:20 PM

Aestelle:

Labyu guys!

Hayes:

Ano na naman kailangan mo?

Bagsak ka sa Calculus no?

HAHAHAHAHA

Ribo:

SAME

Aestelle:

Sorry, Ribobo, pero mukhang maganda score ko 🤪

Ribo:

Traitor.

Aestelle:

HAHAHAHAHA

PERO

SABIHAN NIYO NGA AKO NG SWEET WORDS

Ribo:

Candy?

Chocolates?

Aestelle:

Amputa HUHUHU

RIBOBO KEEP UP NAMAN 😭

Hayes:

HAHAHAHAHHA

Ribo:

Ge tangina niyo

Aestelle:

HAHAHAHAH I MEAN, SWEET WORDS LIKE I LOVE YOU GANON

Hayes:

Baket?

Aestelle:

Basta!

Hayes:

I love you, Telle!

Ribo:

I love you, Telle!

Aestelle:

Hmmmmmmm.

Hayes:

Bakit? Nag-i love you ba si Kuya War sa 'yo tapos natuliro ka?

Aestelle:

Ha?

Hayes:

HOY TOTOO????

Aestelle:

Joke lang 'yon!!??

Walang meaning!

Hayes:

Hmmmmm

Aestelle:

Bye.

Ribo:

Wala akong na-gets 🤨

Hayes:

Sanay na kami Ribobo, wala na kasing bago d'on.

Ribo:

Ge pandak.

Hayes:

Hoy Telle nawala ka nga?

Luh I smell some chismis 🤭

Ribo:

Naaamoy ba 'yon?

Hayes:

Alam mo sana nanahimik ka na lang.

Ribo:

Sana nga.

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon