2

20.1K 585 72
                  

08-12

Hayes lang malakas, yes?

5:02 PM

Hayes:

TELLE DIBA MAS MAGALING AKO KESA KAY RIBOBO

Ribo:

Asa ka pandak.

Hayes:

Kahit pandak malakas naman pumalo 😂

Ribo:

O tapos?

'Yan na 'yon?

Aestelle:

Alam niyo tantanan niyo ako ha 🙂

Hayes:

Sungit naman Telle.

Meron ka ba ngayon?

Gusto mo ba ng ice cream?

Libre ka ni Ribobo.

Hahahaha!

Aestelle:

Thanks, Ribobo.

Ribo:

Ah bobo pala?

Aestelle:

HAHAHAHAHA

Wala ba kayong practice?

Hayes:

Meron!

Mag-sad hours muna with Coach 🤪

Ribo:

Sad hours tf haha

May practice game kami laban sa YU next week.

Aestelle:

Oh?

Diba nandon 'yong lods mo, Ribobo.

Ribo:

Oo.

This time, we're gonna win for sure.

Hayes:

TAMA KA DYAN RIBOBO

BUBUHATIN KO TEAM

Ribo:

Baka ikaw pa buhatin ko.

Tandaan mo, isang beses pang di mo matamaan set ko, hindi na kita papasahan ng bola!

Tanginamoka.

Aestelle:

Hahahahaha!

Seen

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon