156

11.4K 379 108
                  

Twitter

Ribo @setteribo

Live tweet tayo guys 🤭

1:09 AM • 04/10/XX

16↩️  43🔁  322❤️


Ribo @setteribo • 4m
Replying to @setteribo
Diretso agad ang sundalo sa kuwarto ko pagkarating na pagkarating kaso ayaw pagbuksan ng pinto ni Aestelle ano ka ngayon? May dala ka pang cake ha?!

Pero salamat sa isang box ng bear brand.

|
|

Drex @akotosiDrex • 3m
Replying to @setteribo
Nasaan na kasunod amputa pabitin 😭

|
|

Hayes @hayesnoyes • 1m
Replying to @akotosiDrex and @setteribo
Pinagalitan ng mama niya si tanga HAHAHAHAHAH KINUHA CELLPHONE ANO TSISMIS KA PA RIBOBO HAHAHAAHAAHAH

|
|

Drex @akotosiDrex • 30s
Replying to @hayesnoyes and @setteribo
Ang tanga tanga HAHAHAHAAHHA

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon