45

12.6K 454 50
                  

8-29

War Sto. Tomas

8:21 PM

Aestelle:

Hoy kanina pa ako katok nang katok.

Tulog ka na ba???

Seen, 8:31 PM

War:

Luh miss mo kaagad ako?

Parang hindi mo ako sinolo kanina ah

HAHAHAHAHA

Aestelle:

HA????

Ang kapal talaga ng fucking face mo.

Wala na bang mas ikakapal pa 'yan?!

War:

Meron pa naman. Gusto mo ba hahahaha

Aestelle:

Argh!

Ano ba hindi ka ba lalabas dyan!?!

War:

Teka wala ako sa unit.

Bakit ba?

Aestelle:

Nag-take out ako ng dinner.

Kapalit ng pagturo mo sa 'kin kanina.

Ayokong magkautang na loob sa 'yo.

Scary masyado.

War:

HAHAHAHAHAA amputa inisipan pa ako nang masama tumutulong na nga lang sa love life mong dry masyado.

Aestelle:

WOW NANLAIT PA

SORRY HA SOBRANG EXCITING KASI NG LOVE LIFE MO

NANYAYANIG

War:

Sa true lang tayo, love.

Hahahahaha!

Wait pabalik na ako.

Aestelle:

Lumandi ka pa yata ang speed naman hahahaha

War:

'Wag ka na magselos, love.

Hahahahaha!

Aestelle:

Leche.

Bilisan mo.

War:

Ang aggressive gusto talaga whole day date with War Sto. Tomas 🤭

Aestelle:

In your dreams!

Pakibilis.

War:

On my way, love.

Aestelle:

Ulul ka.

Seen, 8:39 PM

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon