152

10.9K 378 131
                  

10-03

Aestelle lang malakas, yes?

10:45 PM

Aestelle:

Ano ibig sabihin kapag sinabi ng lalaki na gusto ka, na mahal ka, tapos biglang nanlamig sa 'yo tapos one night nakita mong may inuwing babae sa apartment niya tapos nung tinanong mo kung nasaan siya sabi niya wala siya sa apartment niya?

Hayes:

Uh, may iba na siya?

Aestelle:

Tumpak.

Ribo:

Teka. I'm lost?

Aestelle:

Nasaan ka ba at bakit na-lost ka?

Hayes:

Amputa Aestelle may problema ba?

Bakit ang slow mo maka-pick up ng joke?

Aestelle:

Ang gandang birthday gift naman nito tangina haha

Advance happy birthday to me 🤣

Ribo:

What happened?

Aestelle:

'Yong akala ko seryoso na? 'Yong gustong-gusto kong maniwala na ito na, pero bakit ganito?

Hahahahaha

Tangina Ribo, Hayes,

Mahal na mahal ko.

Pero magbubulag-bulagan ba ako?

Ribo:

What the fuck happened???

Sino???

Hayes:

Si Kuya War?

Aestelle:

Hahahahahaha.

I love him.

And I want to believe his words.

I want to believe in him.

Pero nakita ko mismo.

Pumasok sila sa apartment ni War.

Ang sweet nila.

Lol.

Tapos nagsinungaling si War.

Wala raw siya sa apartment niya.

Ano 'yon? Guni-guni ko?

Hahahahaha

Hayes:

Hala.

Aestelle:

Ang gago kasi kahit nakita ko na, ayaw maniwala ng puso ko tangina

Ribo:

Puntahan ka namin.

Aestelle:

Wala ako sa apartment.

Ribo:

Ha???

Gabi na!!

Nasaan ka?

Aestelle:

Church.

Ribo:

Okay.

Papunta na ako.

Hayes:

Ako rin.

Stay there, okay?

Ribo:

Tangina Hayes makakapatay ako ng captain.

Hayes:

Ako rin 😀

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon