1

27.6K 716 334
                  

08-12

Miracle Zamorra

8:34 AM

Miracle:

Telle, where are you?

Aestelle:

Wait dadaan lang akong CBTL.

I need my dose of coffee.

My God, Miracle!

Alam mo ba kung anong oras na ako nakatulog kagabi?

Or better yet, kaninang umaga???

Miracle:

Is this about your neighbor again? Hahaha!

Action-packed, ah.

Aestelle:

Wow. Natawa ka pa 🙂

Miracle:

Sabi ko sa 'yo ireklamo mo na sa management 😂

Aestelle:

Ano sasabihin ko??

Excuse me sobrang lakas po umungol ng nasa kabilang unit???

Nayayanig po dingding ng unit ko sa sobrang lakas ng pagbayo niya???

Para pong may earthquake help???!!

Miracle:

OMG HAHAHAHAHA

Aestelle:

Nakakagigil!

Hindi na naawa sa mga kapit-bahay!

As if I want to hear his nightly activities 😩

Miracle:

HAHAHAHAHA

Aestelle:

Hindi ko na alam ang gagawin ko!

May mga quiz tayo and I need to concentrate 😩

Miracle:

Why don't you talk to the owner of that unit?

Aestelle:

Baka gan'on na nga.

God!

Isang-isa na lang!

Miracle:

Isang ungol na lang?

HAHAHAHAH

Aestelle:

Gaga! Hahaha!

Miracle:

Bilisan mo na baka hindi ka umabot sa class gaga.

Dalhan mo na rin ako ng coffee, ah.

Aestelle:

Ay user.

Miracle:

Hahahahaha!

Seen, 8:44 AM

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon