54

12.3K 538 221
                  

8-30

9:45 PM

Janus Montecalvo
1 hr ago • Public

Thanks. @Aestelle Rose Mendoza

❤️👍🏻 322 • 122 comments • 85 shares

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

❤️👍🏻 322 • 122 comments • 85 shares

Drexler Ponce: Nawa'y lahat.

     | Janus Montecalvo: Maging tutor ka rin kaso baka ikaw pa turuan ng tuturuan mo @Drexler

     | Drexler Ponce: Wala talagang paggalang ganyan ka ba namin pinalaki ni Tripp?!

     | Janus Montecalvo: Mama mo pinalaki.

Tripp Grande: Sarap naman.

     | Janus Montecalvo: 👍🏻

Ribo Buenaflor: Sana bago umuwi namigay ka.

     | Janus Montecalvo: Pinagtiyagaan ko na nga kabobohan mo, king, makikihati ka pa sa dapat ay akin?

     | Ribo Buenaflor: Patingin nga ng daliri mo.

     | Janus Montecalvo: Gago.

Aestelle Rose Mendoza: You're welcome! Sana magustuhan mo ☺️

     | Janus Montecalvo: Masarap.

     | Aestelle Rose Mendoza: mas masarap ako

     | Aestelle Rose Mendoza: Pota edit button

     | Aestelle Rose Mendoza: **May mas masarap akong alam na recipe kasi 'yon HUHUHUHU

     | Ribo Buenaflor: 🤦🏻‍♂️

     | Janus Montecalvo: 👍🏻

     | War Sto. Tomas: Anong turo ko sa 'yo?

     | Aestelle Rose Mendoza: 😭😭😭

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon