137

11.7K 406 71
                  

9-21

8:45 PM

Aestelle Rose Mendoza
23 mins ago • Public

Chillin

📷 War Sto. Tomas

 Tomas

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

❤️ 6

Miracle Zamorra: AY BOLD 🙈

     | Aestelle Rose Mendoza: GAGA KA HAHAHAHAHA

Ribo Buenaflor: Sarap naman ng popcorn 😀

     | Aestelle Rose Mendoza: Gusto mo ba?

     | War Sto. Tomas: Parang awa bobo 'yan baka pumunta nga HAHAHAAAHA

     | Ribo Buenaflor: Hindi ah! Baka makarinig ako ng ungol eh hahahaha

     | Hayes Vizconde: HAHAHAHAHA POTANGINA KA RIBOBO

War Sto. Tomas: F.R.I.E.N.D.S o The Big Bang Theory?

     | Drexler Ponce: Bold ba 'yan?

     | Josiah Apostol: Minsan bobo ka rin Drex eh

     | Drexler Ponce: LUH 😭

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon