68

12.2K 470 187
                  

9-03

10:45 PM

War Sto. Tomas
15 mins ago • Public

Babawi tayo. But for now, let's eat 🤪

❤️👍🏻😂 211 • 111 comments • 98 shares

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

❤️👍🏻😂 211 • 111 comments • 98 shares

Ulysses Guerrero: You have a lot of potential but wasn't being used well.

     | War Sto. Tomas: Sino?

     | Ulysses Guerrero: ?

     | War Sto. Tomas: Sino nagtatanong?

     | Drexler Ponce: Amputa HAHAHAHAHA

Aestelle Rose Mendoza: Wow hindi man lang nag-alok????

     | War Sto. Tomas: Sabi mo fluffy mamon ng Goldi gusto mo????

     | Aestelle Rose Mendoza: MALAY KO BANG MERON KA PA LANG TURO-TURO NA BINILI???

     | War Sto. Tomas:

     | Aestelle Rose Mendoza: Ge

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

     | Aestelle Rose Mendoza: Ge.

     | War Sto. Tomas: Joke lang, love. Punta ako dyan?

     | Tripp Grande: Aba aba aba ano 'yan?

     | Hayes Vizconde: Telle 'wag mong gapangin si Kuya War hindi ka pipigilan niyan kasi malandi 'yan HAHAHAHAHAH

     | Aestelle Rose Mendoza: May taste naman ako 🤢

     | War Sto. Tomas: Same 🤢

     | Yvann Mercedes: Hmm.

     | Ribo Buenaflor: Sa ilang taong kilala kita Kuya War ni minsan hindi mo ako nilibre ng kahit na ano.

     | War Sto. Tomas: Ano ba gusto mo?

     | Ribo Buenaflor: Milktea.

     | War Sto. Tomas: Bumili ka mag-isa mo HAHAHAHAHA

Josiah Apostol: Tara inom!

     | Isaiah Apostol: Kumusta naman atay mong gago ka.

     | Josiah Apostol: Hello rin sabi ng atay ko salamat raw sa pangungumusta.

     | War Sto. Tomas: Friday night? @Josiah

     | Josiah Apostol: Sagot mo ssob? 🥰

     | War Sto. Tomas: Syempre hindi HAHAHAHA

     | Josiah Apostol: May assignment pala ako ssob sorry I'm busy.

     | Isaiah Apostol: Nag-aaral ka pala? @Josiah

     | Archer Claude Altajeros: May utak ka pala? @Josiah

     | Josiah Apostol: Sana nanahimik na lang ako.

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon