41

13.1K 475 82
                  

8-29

1:34 PM

Aestelle Rose Mendoza
33 mins ago • Public

Rold pahingi pa pong konting pasensya gusto ko na po manapak ng tao 😭

Rold pahingi pa pong konting pasensya gusto ko na po manapak ng tao 😭

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂😮 4

War Sto. Tomas: 'Wag naman, love. Paano ang aking kaguwapuhan kung pipingasan mo? HAHAHAHAH

     | Aestelle Rose Mendoza: TANTANAN MO AKO SA LOVE NA YAN AH

     | War Sto. Tomas: Ge, mahal. Kung 'yan ang gusto mo, mahal.

     | Drexler Ponce: May nararamdaman akong kakaiba sa banda dito hmmmmm

     | Aestelle Rose Mendoza: Sana ayos ka lang po @Drexler

     | Drexler Ponce: Hala concern sa 'kin bakit kaya? Sorry pre @War

     | Tripp Grande: Pota bro ang bobo mo sa banda dyan HAHAHAHAHA @Drexler

Hayes Vizconde: Sana 'wag kung anu-ano ginagawa niyo ah hehehehhe

     | Ribo Buenaflor: Ano ba puwede nila gawin? Cookies?

     | Hayes Vizconde: Minsan talaga utak mo Ribobo may ubo eh hahahahaha

     | Aestelle Rose Mendoza: Baka sa presinto ako pulutin kapag hindi ako nakapagtimpi!

     | War Sto. Tomas: Baka pikutin mo ako kapag hindi ka nakapagtimpi 🤭

     | Ribo Buenaflor: Luh medyo wildt

     | Aestelle Rose Mendoza:

     | Aestelle Rose Mendoza:

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon