75

11.6K 424 94
                  

9-05

War Sto. Tomas

6:45 PM

War:

Inom lang kami, love.

Seen, 6:47 PM

Aestelle:

Ok???

Jowa ka ba para magpaalam?

War:

Kung gusto mo.

Aestelle:

Pass.

War:

HAHAHHAH

De.

Baka lang maingayan ka.

Pero dito kami sa sala.

Aestelle:

Sana ganyan ka n'ong ilang araw akong hindi pinatulog ng ungol mo 🙂

War:

HAHAHAHAH KAPAG INGGIT TRY IT

WITH ME

Aestelle:

Gagu hahahahahah

With Janus na lang charawr HAHAHAA

Ge inom na

Goodluck sa atay.

Pakisabi kay Kuya Tripp baka may tips pa siya for Janus hehehehe

War:

Ge.

Ilagay mo na sa container 'yong pandesal ni Janus.

Aestelle:

Gusto ko hawakan pandesal ni Janus 👉🏻👈🏻

War:

Amputa HAHAAHAHAHAH pandesal ko ayaw mo?

Aestelle:

Wala ka pandesal

HAHAHAHAHA

War:

Awit HAHAHAHAHA

Seen, 6:53 PM

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon