60

12.2K 508 137
                  

9-01

Twitter

Giyera @diakosiwar 🔒

Luh bakit ang cute

9:15 PM • 01/09/XX

1↩️ 0🔁 0❤️


Giyera @diakosiwar • 1 min
Replying to @diakosiwar
Sarap kurutin ng pisngi joke

|
|

Giyera @diakosiwar • 45s
Replying to @diakosiwar
Bakit mo pinanligo ang flour hahaha kulit

|
|

Giyera @diakosiwar • 20s
Replying to @diakosiwar
Weird naparami yata kain ko ng chicken wings parang lilipad sikmura ko hahaha

|
|

Giyera @diakosiwar • 3s
Replying to @diakosiwar
Lol practice na lang mamaya tangina mo Ulysses iiyak ka sa 'kin bukas.

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon