59

11.9K 489 143
                  

9-01

8:45 PM

War Sto. Tomas
30 mins ago • Public

Chicken dinner para sa mga malalakas 💪🏻

Chicken dinner para sa mga malalakas 💪🏻

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

❤️👍🏻 211 • 112 comments • 91 shares

Drexler Ponce: Bakit mo naman kinain kamag-anak ni Tripp? 😭

     | Tripp Grande: Gago HAHAHAHA

Aestelle Rose Mendoza: Baka puwedeng bilisan mo para makarami tayo 🙂

     | War Sto. Tomas: The fuck muntik pa akong mabulunan HAHAHAHAHA

     | Ribo Buenaflor: Aestelle ang utak ginagamit hindi display lang ha

     | War Sto. Tomas: Coming from Ribobo pa 'yan ah HAHAHAHA

Josiah Apostol: Sa GC walang reply pero may pag-status. Ge salamat na lang sa lahat.

     | Drexler Ponce: OO NGA NO PAYAG KAYO NON DI NA TAYO LAB?

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon