66

12.6K 514 377
                  

9-03

War Sto. Tomas

9:45 PM

War:

Hindi ko pala natanong.

How's your study date with Janus?

May improvement na ba?

Seen, 9:48 PM

Aestelle:

Hahahahaha!

Master, gusto ko lang malaman mo,

Palpak ulit ang disciple mo 🙂

War:

Ano na namang kalokohan sinabi mo?

Hahahaha.

Aestelle:

Gusto ko lang kasing itanong kung masarap ba 'yong cake!

Huhuhuhu

Kaso medyo nataranta ako HUHUHU

NATANONG KO KUNG

MASARAP BA SIYA

War:

AESTELLE

HAHAHAHAHAHAHAH

Aestelle:

Pinagtaasan lang ako ng kilay

Para bang ako'y pinipintasan!

HAHAHAHAHAA

SO SINUBUKAN KONG ISALBA ANG AKING FUCKING FACE MASTER

SINUBUKAN KO TALAGA

SO SABI KO

MASARAP BA AKO???!!!

War:

HAHAHAHAHAHA

Love, masyadong aggressive 😂

Ano reaksyon ni Ribobo?

Aestelle:

Ayon, parang ilulubog na ako sa lupa 🙂

Pero sinalba ako master.

Hays.

Ewan ko ba kapag kay Janus parang nagso-short circuit utak ko huhuhu

Natataranta ako 😭

Nauuna bibig kesa utak 😭

Wala na akong mukhang maihaharap sa kanya.

War:

Hahahahaha.

Kaya pa 'yan.

Pero kung ayaw mo na kay Janus nandito naman ako.

Kahit ayaw ko.

Kawawa ka naman e

Aestelle:

No thanks 🤢

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon