139

11.9K 428 141
                  

9-25

War Sto. Tomas

1:02 AM

War:

Tulog ka na, love?

Seen, 1:04 AM

Aestelle:

Oo zzzzz

War:

Cute hahaha

Bakit hindi ka pa natutulog?

Masyado mo ba akong iniisip?

Kaya siguro hindi rin ako makatulog 🤪

Aestelle:

Luh???

Naka-Premium ka ba masyado kang advance eh AHAHAHAHAHA

War:

HAHAHAHAHAHAHA

Aestelle:

Katatapos ko lang magsagot ng exercises 🤪

Ikaw???

War:

Ito tatapusin ka pa lang na sagutin ako.

Aestelle:

HARHAR

War:

Charot.

HAHAHAHAHAA

Aestelle:

HAHAHAAHA

Nahihirapan ka na naman bang makatulog?

War:

Nah.

Excited lang ako mamaya 🤩

Aestelle:

Ah 'yong training camp niyo.

Kahit sina Ribo at Hayes excited na excited na.

War:

HAHAHAHA

Sa sobrang excitement ni Ribobo maleta na dadalhin 😂

Aestelle:

HAHAHAAHAAHA

War:

Pero gago 'yon malupit maglaro.

Aestelle:

Oo!

Super 'yon.

Kahit tatanga-tanga 'yon sa ibang bagay pero kapag volleyball na usapan sobrang solid.

War:

Tatanga-tanga wtf hahahahaha

Aestelle:

Lahat naman tayo may tanga moments diba AHAHAAHA

War:

Hindi ka naman mali HAHAHAHA

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon