69

12.3K 404 72
                  

9-04

Aestelle lang malakas, yes?

4:45 PM

Aestelle:

GUYS

AKAJDJDKSKSKD

Hayes:

Sino nagpalit ng gc name?! 😭

Aestelle:

Syempre ako aangal ka ba?

Hayes:

Hindi naman HAHAAHA

Ribo:

Aestelle lang makalat, yeth?

'Yan na lang sana ginawa mong gc name tutal sobrang kalat mong babae ka.

Aestelle:

Baket ka galet?

HAHAHAAHAH

Ribo:

Kase gusto ko manaket 🙂

Hayes:

Inasar kasi 'yan ni Janus kanina sa morning practice namin, Telle

HAHAHAHAHA

Aestelle:

Aww my bebi Janus 🥺

Ribo:

Wow.

Aestelle:

Inano ka ba? Baka may ginawa kang kabobohan kaya ka inasar HAAHHAHA

Hayes:

Hindi ka naman mali

HAHAHAHAH

Ribo:

Tanginaka Hayes!

Aestelle:

Ano kaya pakiramdam nang maasar ni Janus bebi? 🥺

Ribo:

Tipong gusto mo nang pumatay ganon.

Hayes:

HAHAHAHAH

Aestelle:

Patayin ko siya sa pagmamahal ayeeee

Ribo:

Ayan dyan ka magaling e

Hayes:

HAHAHHAA

Paano na si Kuya War, Telle?

May pa-dinner at turo-turo pa kayo 🤭

Aestelle:

What about him?

We're just friends!

Ribo:

Kailan pa kayo naging friends?

Parang kailan lang asar na asar ka pa tapos kung murahin mo ibang level.

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon