78

11.5K 403 49
                  

9-07

6:45 PM

Aestelle Rose Mendoza
43 mins ago • Public

Hindi pa rin pala enough 😅 Awit sa 'yo, Aestelle. Lalandi ka pa?

😢 3

Miracle Zamorra: Nasaan ka? 😭

Ribo Buenaflor: Ano nangyari?

Hayes Vizconde: Telle 😭

War Sto. Tomas: PM.

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon