20

14.4K 506 400
                  

8-23

Hayes lang malakas, yes?

9:32 AM

Aestelle:

GOOD MORNING

SANA MASARAP TULOG NIYO

Ribo:

Aestelle:

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Aestelle:

Ano nakatulog ka ba nang maayos ha?

Ribo:

Tigilan mo ako.

Hayes:

Hindi nakatulog nang maayos 'yang si Ribobo, Telle.

HAHAHAHAHA

Inasar pa 'yan ni Kuya War 🤪

Aestelle:

YES!!!

May gusto akong lip tints sa Etude!

Ribo:

Pota may s.

Ilan ba pabibili mo?

Aestelle:

Hehehehe

Lima 👉🏻👈🏻

Ribo:

Ha???

Lima ba bunganga mo?!

Aestelle:

HAHAHAHAHAHA

Ribobo 'wag ka sore loser ha.

Ribo:

Oo na.

Aestelle:

Thanks, Ribo!

Ikaw talaga the best dito.

Hayes:

Paano ako?!

Aestelle:

The best ka rin kung bibigyan mo akong lip balms.

Hayes:

May s talaga? 😫

Aestelle:

O kahit name na lang n'ong middle blocker na matangkad saka course and year and section saka if single hehehe

Hayes:

Ayoko nga.

Bakit gusto mong malaman pangalan ni Janus?

Ribo:

Ito pala literal na bobo.

Aestelle:

HAHAHAHAHA

JANUS PALA AH

Type ko 👉🏻👈🏻

Ribo:

Wala ka talagang taste.

Aestelle:

Walang nanghihingi ng opinyon mo, Ribobo.

Hayes:

Kung type mo si Janus

Paano na si Kuya War?

Aestelle:

Fucking ano ulit???

PAKIALAM KO DYAN SA WAR NA 'YAN.

Warloloko lang 'yan.

Hayes:

Hoy 'di naman.

Mabait naman si Kuya War.

Ribo:

Kapag tulog.

Hahahahaha!

Aestelle:

Di ko type 'yon.

Hayes:

Pilipinas, sure ka na ba?

Aestelle:

Aestelle:

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Ribo:

Ay meme stealer.

Aestelle:

HAHAHAHA

Seen

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon