106

12.1K 384 194
                  

9-17

Mga Kapitan

4:34 PM

Denzel:

Okay na ba next weekend?

Training camp?

Para ma-announce na natin sa teams natin.

Ulysses:

Coach is okay with it.

We're good to go.

War:

Kahit wala ka naman.

Ulysses:

I'm the captain. Hindi puwedeng wala ako.

War:

Magkapatid ba kayo ni Ribo?

Ulysses:

Buenaflor?

No.

Why?

War:

Parehas kasi kayong

Hahahaha!

Tripp:

War tanginaka hahahahaha

But we're in as well.

Magandang practice ground 'to.

Drexler:

Yes yes yes.

Pakitaan ko kayo ng aking fucking spike

Sa mukha

HAHAHAHAHA

Isaac:

We're going as well.

Granger:

Kami rin.

We want to see your duo's combo, Denzel.

Magandang itapat sila sa kambal.

Denzel:

Yeah.

Let's just see who's combo will be the best tho 😊

Drexler:

Scary 😨

War:

Hahahaha!

Let's just wait and see.

Ulysses:

It would have been better if you choose a different school.

War:

Alam mo kung type mo ako kaya gusto mong dyan ako sa tabi mo sabihin mo na lang pero sorry hindi kita type.

And I'm perfectly fine on where I am right now, thank you very much.

Ulysses:

Uh, you're welcome?

Tripp:

HAHAHAHAHHAHA

War:

Amputa pigilan niyo ako baka makapatay ako ng kapitan

Drexler:

ssob @Yuta kayo ba?

Yuta:

May chix ba?

HAHAAHAHAHAHAH

Tripp:

Tangina nito mukhang chix e

Yuta:

Joke lang ssob

HAHAHAHAH

Pero g kami.

Tapos nomi Sunday night 🤪

Drexler:

May nasabi ka rin na tama HAHAHAHA

Granger:

Napapadalas na pag-inom niyo.

Masama na 'yan.

War:

Oo nga.

Tripp:

Coming from War???

Denzel:

Hahahahaha!

See you na lang sa next Friday night.

Ulysses:

Yeah.

Yuta:

Sana may chix 😚

Isaac:

Ipagbaon kita ng chicken joy gusto mo? 🙂

Yuta:

HAHAHAHAHAHAHA

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon