12

14.4K 466 63
                  

8-20

War Sto. Tomas

3:03 AM

Aestelle:

Tapos na ba session niyo?

PUWEDE KA NA BA MAGPATULOG?

🙂

Seen, 3:32 AM

War:

Puwede na.

Aestelle:

Kapal ng fucking face mo.

War:

Sml?

Tulog ka na.

Aestelle:

Kanina pa sana ako tulog kung hindi lang kayo maingay.

War:

Sorry akin.

Aestelle:

Lol.

Sorry your face.

War:

Sorry face.

Bakit kasi ang perfect ko.

Aestelle:

Wow.

War:

Tulog ka na napansin na kita.

Aestelle:

Aba'y gago ka.

War:

Ge.

Hahahahaha!

Seen, 3:42 AM

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon