80

12.1K 467 100
                  

9-07

Twitter

Aestelle @Aestelletic

Meron lang talagang mga bagay na mahirap abutin. Meron talagang mga bagay na parang ang dali sa iba, pero sa atin, ang hirap. Was it unfair? Maybe. But it doesn't have to end that way. -@WarPeroDiSanto

7:14 PM • 07/09/XX

1↩️ 0🔁 0❤️


War @WarPeroDiSanto • 5m
Replying to @Aestelletic
I'm shy 🥺👉🏻👈🏻

|
|

Aestelle @Aestelletic • 5m
Replying to @WarPeroDiSanto
Nasaan na 'yong ice cream? 😡

|
|

War @WarPeroDiSanto • 5m
Replying to @Aestelletic
Baka na-traffic? HAHAAHHAHA

|
|

Aestelle @Aestelletic • 4m
Replying to @WarPeroDiSanto
Funny ka na niyan?!

|
|

War @WarPeroDiSanto • 4m
Replying to @Aestelletic
Funny pero di pa rin ynnuf.

|
|

Aestelle @Aestelletic • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
WTF AHHAHAHAHA


Ribo @setteribo • 1m
Replying to @Aestelletic
May time mag-reply kay Kuya War tapos sa 'min wala?!

|
|

War @WarPeroDiSanto • 50s
Replying to @setteribo and @Aestelletic
Kahit ako hindi kita re-reply-an eh HAHAHAHA

|
|

Aestelle @Aestelletic • 40s
Replying to @setteribo
Wait lang mahina kalaban 😂

|
|

Ribo @setteribo • 13s
Replying to @Aestelletic
Pero kapag si Kuya War malakas ka?

|
|

Hayes @hayesnoyes • 1s
Replying to @setteribo and @Aestelletic
Issue ka HAHAHAHAHA

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon