31

13.6K 620 119
                  

8-24

7:45 PM

Aestelle Rose Mendoza
32 mins ago • Public

Ang pogi ng aking bibi kahit pawisan huhuhu sana ako na lang 'yong towel niya 😻

😂 5

War Sto. Tomas: Gutom lang 'yan.

     | Aestelle Rose Mendoza: Hindi ka ba titigil? Panira ka ng status eh

     | War Sto. Tomas: Nasaan?

     | Aestelle Rose Mendoza: ?

     | War Sto. Tomas: Nasaan ang aking pake? HAHAHAHA

     | Aestelle Rose Mendoza: Nawala pake mo kasabay ng utak mo.

     | War Sto. Tomas: Awit.

     | Drexler Ponce: LOSING STREAK AMPUTA HAHAHAHA #Aestelle7thWin

Tripp Grande: Favorite niya strawberry. Lalo na strawberry cake 🤭

     | Aestelle Rose Mendoza: Hulog ka ba ni Lord, sir? Mas may silbi ka pa kay Ribobo. Salamat po. Nasa mabuti po siyang mga kamay ☺️

     | War Sto. Tomas: Tangkad lang meron 'yang si Janus eh. Have you seen me?

     | Aestelle Rose Mendoza: Oo. At wala akong makitang kaaya-aya sa 'yo.

     | Josiah Apostol: BORN AGAIN🔥 HAHAHAHAHA

     | Drexler Ponce: IBIGAY ANG KORONA HAHAHAHAA #AestelleAOTY

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon